Raportul CA 2014

Raportul Auditorului Independent 2014

Raportul Auditorului Independent 2015

Raport Program Nucleu
2009 -2015

Raport INCDA
2016

Raport Program Nucleu
2016-2017

Raport
Program Nucleu
2018

Strategia și planul
de dezvoltare INCDA
2019-2022

 

Dr.ing. Petcu Elena
Director Științific/ Președinte Consiliul Științific
petcu
Colectiv Agricultură Conservativă
Dr.ing. Cociu Alexandru
CS I
cociu
Ing. Cizmaș George Daniel
ACS
george
Colectiv Sisteme de Agricultură Durabilă
Dr.ing. Partal Elena
CS III
partal
Dr.ing. Țințișan Ionuț
ACS
tint
Colectiv Protecția Plantelor și a Mediului
Ing. Cană Lidia
CS III
lid
Dr.ing. Georgescu Emil Igor Vlad
CS III
emil
Ing. Șerban Mihaela
mser
Centrul Pentru Sisteme de Agricultură Ecologică
Dr.ing. Toncea Ion
CS I
ton
Dr.ing. Petcu Victor
vic
Colectivul Genetică Moleculară și Genomică
Dr.ing. Ciucă Matilda
CS I
mat
Ing. Conțescu Elena Laura
CS
cont
Ing. Cristina Daniel
ACS
dan
Ing. Turcu Alina Gabriela
ACS
turcu
Colectivul Citogenetică Cereale
Dr.ing. Giura Aurel
CS I
giura
Ing. Barbu Steliana Paula
ACS
ste
Colectivul Biotehnologie
Dr.ing. Săucă Florentina
CS I
tina
Colectivul Fiziologie și Chimie
Dr.ing. Lazăr Cătălin
CS II
cata
Colectivul Ameliorare și Producere Semințe Floarea Sorelui
Dr.ing. Stanciu Danil
CS II
danil
Dr.ing. Joița Păcureanu Maria
CS I
pacu
Ing. Anton Florin Gabriel
ACS
gabi
Colectivul Ameliorare, Producere de semințe și Tehnologia plantelor Furajere
Dr.ing. Schitea Maria
CS I
schi
Dr.ing. Drăgan Lenuța
CS III
drag
Ing. Popa Mihaela
popa
Colectiv Producere de semințe pentru plante alogame și autogame
Dr.ing. Oprea Grigore
CS III
oprea
Ing. Horhocea Daniela   hor
Colectiv economie rurală și introducerea progresului în Agricultură
Dr.ing. Răducanu Constantin
CS II
raduc
Colectiv Biologia și Controlul Seminței
Dr.ing. Stan Olga
CS III
olga
Colectivul Ameliorare Grâu
Dr.ing. Săulescu Nicolae
CS I
saul
Dr.ing. Ittu Gheorghe
CS I
 
Dr.ing. Marinciu Cristina
CS III
marin
Dr.ing Șerban Gabriela
CS III
gabri
Ing. Mandea Vasile
mandea
Colectiv ameliorare Orz
Dr.ing. Vasilescu Liliana
CS III
lili
Ing. Petcu Eugen
eugen
Colectivul Ameliorare in, plante leguminoase, plante medicinale și aromatice
Dr.ing. Ionescu Niculina
CS III
nica
Ing. Bărbieru Ancuța
ACS
ancuta

Ing. Manea Daniela

danim
Colectivul Ameliorare Porumb și Sorg
Dr.ing.Ciocăzanu Ion
CS I
ion
Dr.ing. Martura Teodor
CS II
teo
Ing. Cojoacă Ana Raluca
CS
ana
Ing. Iordan Horia Lucian
CS
horia
Ing. Băduț Caterina
ACS
badut

 

LEGENDA:

• CS I - Cercetător științific gr.I
• CS II - Cercetător științific gr.II
• CS III - Cercetător științific gr.III
• CS - Cercetător științific
• ACS - Asistent cercetare științifică

 

 

ANELIS
 

 


Contact Webmaster