Raportul CA 2014

Raportul Auditorului Independent 2014

Raportul Auditorului Independent 2015

Raport Program Nucleu
2009 -2015

Raport INCDA
2016

Raport Program Nucleu
2016-2017

Raport
Program Nucleu
2018

Strategia și planul
de dezvoltare INCDA
2019-2022

 

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
Fundulea

organizează concurs pentru promovarea în  gradele ştiinţifice de CS II, CSIII şi ACS, după cum urmează:

2 posturi CS II

-
specializarea "Genetică şi ameliorare"

1 post CSIII

-
specializarea "Genetică şi ameliorare"

1 post CSIII   

-
specializarea "Agrotehnică"

3 posturi ACS

-
specializarea "Genetică şi ameliorare"

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile cerute de Legea nr.319/2003, Legea nr. 1/2011 şi de Regulamentul de promovare în grade ştiinţifice al INCDA Fundulea.

Dosarele candidaţilor se vor depune la INCDA - Fundulea în termen de 30 zile de la data publicării anunţului.

Relaţii suplimentare privind tematica de concurs şi bibliografia se pot obţine la INCDA - Fundulea, telefon 0242/642.080, 0242/642.044

Termen de depunere dosare de concurs: 07.11.2019 ora 15:30

 


 

 
Sus