Raportul CA 2014

Raportul Auditorului Independent 2014

Raportul Auditorului Independent 2015

Raport Program Nucleu
2009 -2015

Raport INCDA
2016

Raport Program Nucleu
2016-2017

Raport
Program Nucleu
2018

Strategia și planul
de dezvoltare INCDA
2019-2022

 

Principalele domenii de activitate sunt:

1.Crearea de soiuri şi hibrizi de:

  • cereale (grâu comun, grâu durum, secară, triticale, orz, orzoaică de toamnă, orez, porumb şi sorg);
  • leguminoase pentru boabe (soia, fasole, mazăre);
  • plante tehnice (floarea-soarelui, in de ulei, in de fibre);
  • plante furajere (graminee şi leguminoase, anuale şi perene);
  • plante medicinale şi aromatice.

2.Elaborarea de tehnologii şi secvenţe tehnologice de cultură.


3.Producerea de seminţe

4.Servicii ştiinţifice şi tehnologice (testare produse insectofungicide şi erbicide, procesare seminţe).

5. Difuzarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în practica producătorilor agricoli. 


Sus