Proiectul A.D.E.R. 3.2.1.

IDENTIFICATORI

Proiect finanţat prin: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Tip proiect: Plan Sectorial 2019-2022 - ADER 2022

Titlu proiect: Accelerarea progresului genetic pentru rezistența sau toleranța la unii factori biotici și abiotici de mediu importanți pentru cultura grâului, prin elaborarea unor modalități de selecție timpurie cu ajutorul markerilor moleculari

Acronim proiect: ADER 3.2.1.

Contract nr.: 321/17.09.2019

Valoarea proiectului: 850000 lei

Durata proiectului: 36 luni

Perioada de derulare: 17.09.2019-30.09.2022

Autoritatea Contractantă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Plan sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol pe anii 2019-2022.

CONSORȚIU PROIECT
Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea
Director de proiect: Dr. Matilda Ciucă
Partener: Institutul de Biologie București al Academiei Române
Responsabil proiect: Dr. Florența-Elena Helepciuc

Raportul Fazei 1