Proiectul A.D.E.R. 1.1.4

IDENTIFICATORI

Titlu proiect: Crearea de noi genotipuri de lucernă şi trifoi roșu cu perenitate crescută și conținut ridicat de proteină în diferite condiţii ecologice prin obţinerea de soiuri proteice cu rezistență la secetă și arșiță și cu capacitate mai mare pentru producerea de sămânţă


Acronim proiect: ADER 1.1.4.

Coordonator proiect: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea

Parteneri în proiect: 2 staţiuni de cercetare

Durata proiectului: 2019-2022 (37 luni);
Valoarea totală:

Director proiect: Dr. ing. SCHITEA Maria

 

Raportul Fazei 1

Raportul Fazei 2