PLAN SECTORIAL – ADER 2019-2022

 

ADER 111 Îmbunătăţirea structurii soiurilor de grâu de toamnă în sudul și estul țării prin crearea și introducerea de soiuri cu producţie mai mare şi mai stabilă în condiţiile schimbărilor climatice şi cu calitate corespunzătoare cerinţelor pieţei
Faza a I-a / 2019
Faza a II-a / 2020
ADER 114
Crearea de noi genotipuri de lucernă şi trifoi roșu cu perenitate crescută și conținut ridicat de proteină în diferite condiţii ecologice prin obţinerea de soiuri proteice cu rezistență la secetă și arșiță și cu capacitate mai mare pentru producerea de sămânţă
Faza a I-a / 2019 Faza a II-a / 2020
ADER 321
Accelerarea progresului genetic pentru rezistența sau toleranța la unii factori biotici și abiotici de mediu importanți pentru cultura grâului, prin elaborarea unor modalități de selecție timpurie cu ajutorul markerilor moleculari
Faza a I-a / 2019 Faza a II-a / 2020