COMITETUL DE REDACŢIE

REDACTOR RESPONSABIL:
Dr. ing. Marian VERZEA, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

REDACTOR RESPONSABIL ADJUNCT:
Dr. ing. Alexandru BUDE, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

MEMBRI:
Dr. biol. Lucian GHINEA, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Acad. Cristian HERA, membru titular al Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Dr. ing. Gheorghe ITTU, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Dr. biol. Constantin POPOV, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Dr. ing. Nicolae N. SĂULESCU, membru titular al Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Dr. ing. Maria SCHITEA, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Acad. Dragan ŠCORIĆ, membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte a Serbiei
Prof. univ. dr. Gheorghe SIN, membru corespondent al Academiei Române şi membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Dr. ing. Ion TONCEA, şef al Centrului pentru sisteme de agicultură ecologică, I.N.C.D.A. Fundulea

SECRETAR:

Fil. Silvia CARAGANCEV

 

Notă :
            Membrii Comitetului de redacţie al Analelor asigură controlul ştiinţific de specialitate  al tuturor lucrărilor prezentate pentru publicare în anale, întocmind un referat de apreciere care cuprinde observaţiile critice asupra structurii, conţinutului, nivelului şi formei lucrării. Comitetul de redacţie analizează în şedinţă comună aceste lucrări în lumina observaţiilor rezultate din referatele de apreciere şi hotărăşte: acceptarea spre publicare a acestora, acceptarea condiţionată de efectuarea unor modificări sau respingerea argumentată a unor lucrări. Hotărârile Comitetului de redacţie sunt aduse la cunoştinţa autorilor lucrărilor.