COMITETUL DE REDACŢIE

REDACTOR RESPONSABIL:
Dr. ing. Pompiliu MUSTĂȚEA, director general al I.N.C.D.A. Fundulea

REDACTOR RESPONSABIL ADJUNCT:
Dr. ing. Elena PETCU, director științific al I.N.C.D.A. Fundulea

MEMBRI:
Dr. ing. Alexandru BUDE, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Dr. ing. Alexandru COCIU, cercetător științific I, I.N.C.D.A. Fundulea
Acad. Cristian HERA, membru titular al Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Dr. ing. Gheorghe ITTU , membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Dr. biol. Cătălin LAZĂR, cercetător științific II, I.N.C.D.A. Fundulea
Dr. ing. Maria JOIŢA-PĂCUREANU, cercetător științific I, I.N.C.D.A. Fundulea
Dr. ing. Elena PARTAL, cercetător științific III, I.N.C.D.A. Fundulea
Dr. biol. Constantin POPOV, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Dr. ing. Nicolae N. SĂULESCU, membru titular al Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Dr. ing. Florentina SAUCĂ, cercetător științific I, I.N.C.D.A. Fundulea
Dr. ing. Maria SCHITEA, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Acad. Dragan ŠCORIĆ, membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte a Serbiei
Prof. univ. dr. Gheorghe SIN, membru corespondent al Academiei Române şi membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Dr. ing. Ion TONCEA, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, şef al Centrului pentru sisteme de agicultură ecologică, I.N.C.D.A. Fundulea
Dr. ing. Liliana VASILESCU, cercetător științific III, I.N.C.D.A. Fundulea
Dr. ing. Marian VERZEA, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

SECRETAR:

Fil. Silvia CARAGANCEV

Membrii nou cooptați, în Comitet, la 4 noiembrie 2019
Dr. ing. Cristina Mihaela MARINCIU, cercetător științific III, responsabil Colectiv ameliorare grâu, I.N.C.D.A. Fundulea
Dr. ing. Emil Igor GEORGESCU, cercetător științific III, I.N.C.D.A. Fundulea