VOL. LXXXVIII din 2020

 

(english version)

 

Cuprins


 ANASTASIA, soi nou de lucernă creat la I.N.C.D.A. Fundulea

MARIA SCHITEA, LENUȚA DRĂGAN, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, MIHAELA POPA, EUSTAȚIU CONSTANTINESCU, CONSTANTIN BORA, NICULINA IONIŢĂ
PDF

 Soiul de in de ulei PALTIN cu sămânță castanie, creat la INCDA Fundulea

IONESCU NICULINA
PDF

 ANCUŢA, soi nou de lucernă creat la I.N.C.D.A. Fundulea

MARIA SCHITEA, LENUȚA DRĂGAN, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, MIHAELA POPA, EUSTAȚIU CONSTANTINESCU, CONSTANTIN BORA, NICULINA IONIŢĂ
PDF

 Rezultate experimentale obținute la hibrizii de porumb comerciali și de perspectivă creați recent la I.N.C.D.A. Fundulea

DANIELA HORHOCEA, ION CIOCĂZANU, HORIA LUCIAN IORDAN, COSTICĂ CIONTU
PDF

 Comportarea unor soiuri de soia româneşti și străine în condițiile pedoclimatice din centrul Moldovei

ALEXANDRA LEONTE, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, PAULA LUCELIA PINTILIE, DRAGOȘ DIMA
PDF

 Influența unor verigi tehnologice asupra capacității agroproductive a trei genotipuri de cânepă monoică, în condițiile de la S.C.D.A. Secuieni

LORENA-DIANA POPA, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, ALEXANDRA LEONTE, GABRIEL-CIPRIAN TELIBAN, ANCUȚA NEDELCU, GHEORGHE MATEI
PDF

 Efectul secetei asupra unor caractere fiziologice implicate în realizarea producţiei la orzul de toamnă

ELENA PETCU, LILIANA VASILESCU, EUGEN PETCU, MARGA GRĂDILĂ
PDF

 Noul soi semitimpuriu de soia SAFTA F

ANCUȚA BĂRBIERU
PDF

 Soiul de soia ,,ILARIA F” creat la Institutul Național De Cercetare Dezvoltare-Agricolă FUNDULEA

ANCUȚA BĂRBIERU
PDF

 Soiul de in de ulei ,,SIMBOL” cu sămânță galbenă, creat la Institutul Național De Cercetare Dezvoltare-Agricolă FUNDULEA

IONESCU NICULINA, BĂDULESCU ADINA
PDF

 Transmiterea caracterelor de mărime a boabelor la hibrizi F1 de grâu de toamnă proveniţi din părinți contrastanți

VASILE MANDEA, CRISTINA MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ŞERBAN, COSTICĂ CIONTU
PDF

  Influenţa sănătăţii plantelor asupra unor parametri de calitate la grâul comun de toamnă

CRISTINA MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ŞERBAN, VASILE MANDEA, VICTOR PETCU
PDF

  Evaluarea unor genotipuri de soia pentru pretabilitatea la semănat timpuriu

VICTOR PETCU, OLGA STAN, ECATERINA BĂDUȚ, VALENTIN STANCIU, ANCUȚA BĂRBIERU
PDF

  Studiul privind evoluția regimului termic și pluviometric înregistrat la stația meteo a S.C.D.A. SECUIENI, în perioada 2000-2019

SIMONA FLORINA ISTICIOAIA, ELENA TROTUȘ, ROXANA AMARGHIOALEI, PAULA LUCELIA PINTILIE, ALEXANDRA LEONTE
PDF

  Influența epocii de recoltat asupra producției de biomasă și calității acesteia la unii hibrizi de sorg zaharat în condițiile pedoclimatice din centrul MOLDOVEI, ROMÂNIA

SIMONA FLORINA ISTICIOAIA, ROXANA AMARGHIOALEI, ALEXANDRA LEONTE, VALENTIN VLĂDUȚ, IULIAN VOICEA, GHEORGHE MATEI
PDF

(va continua)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALS
OF NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
FUNDULEA

VOL. LXXXVIII / 2020

 

Contents


 ANASTASIA, new Romanian alfalfa cultivar developed at NARDI Fundulea

MARIA SCHITEA, LENUȚA DRĂGAN, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, MIHAELA POPA, EUSTAȚIU CONSTANTINESCU, CONSTANTIN BORA, NICULINA IONIŢĂ
PDF

 PALTIN oil flax cultivar with brown seed, registered at NARDI Fundulea

IONESCU NICULINA
PDF

 ANCUŢA, new Romanian alfalfa cultivar developed at NARDI Fundulea

MARIA SCHITEA, LENUȚA DRĂGAN, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, MIHAELA POPA, EUSTAȚIU CONSTANTINESCU, CONSTANTIN BORA, NICULINA IONIŢĂ
PDF

  Experiment results obtained at commercial and perspective maize hybrids recently created at NARDI Fundulea

DANIELA HORHOCEA, ION CIOCĂZANU, HORIA LUCIAN IORDAN, COSTICĂ CIONTU
PDF

  The behavior of some Romanian and foreign soybean varieties in pedoclimatic conditions from central of Moldovia

ALEXANDRA LEONTE, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, PAULA LUCELIA PINTILIE, DRAGOȘ DIMA
PDF

  The influence of some technological links on agroproductive capacity of three monoecious hemp genotypes, under ARDS Secuieni conditions

LORENA-DIANA POPA, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, ALEXANDRA LEONTE, GABRIEL-CIPRIAN TELIBAN, ANCUȚA NEDELCU, GHEORGHE MATEI
PDF

 The effect of drought on some physiologycal traits involved in achieving yield of winter barley

ELENA PETCU, LILIANA VASILESCU, EUGEN PETCU, MARGA GRĂDILĂ
PDF

 The new semiearly soybean variety "SAFTA F"

ANCUȚA BĂRBIERU
PDF

  Variety of soybean "ILARIA F", created at NARDI FUNDULEA

ANCUȚA BĂRBIERU
PDF

 SIMBOL variety linseed with yellow seed, created at NARDI FUNDULEA`

IONESCU NICULINA, BĂDULESCU ADINA
PDF

 Inheritance of the size characters of the seeds in winter wheat F1 hybrids from contrasting parents

VASILE MANDEA, CRISTINA MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ŞERBAN, COSTICĂ CIONTU
PDF

  The influence of plant health on some quality parameters in common winter wheat

CRISTINA MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ŞERBAN, VASILE MANDEA, VICTOR PETCU
PDF

  Soybeans genotipes assessment for early sowing possibility

VICTOR PETCU, OLGA STAN, ECATERINA BĂDUȚ, VALENTIN STANCIU, ANCUȚA BĂRBIERU
PDF

   Study regarding the evolution of the thermal and pluviometric regime registered at the weather station of the A.R.D.S. SECUIENI, in the period 2000-2019

SIMONA FLORINA ISTICIOAIA, ELENA TROTUȘ, ROXANA AMARGHIOALEI, PAULA LUCELIA PINTILIE, ALEXANDRA LEONTE
PDF

  The influence of the harvest time on biomass yield and on its quality in sweet sorghum hybrids under pedoclimatic conditions from central of MOLDOVA, ROMANIA

SIMONA FLORINA ISTICIOAIA, ROXANA AMARGHIOALEI, ALEXANDRA LEONTE, VALENTIN VLĂDUȚ, IULIAN VOICEA, GHEORGHE MATEI
PDF

(to be continued)